Bản tin & Bảng giá BĐS Hàng tuần

Bản tin Bất động sản VTV1 ngày 14-5-2010

Bản tin thị trường bất động sản VTV1 ngày 14 tháng 5 năm 2010 <br Bản tin bất động sản VTV1 ngày 14-5-2010

Bản tin Bất động sản VTV1 ngày 13-5-2010

alt   Bản tin thị trường bất động sản VTV1 ngày 13 tháng 5 năm 2010 Click và xem tại địa chỉ sau (Youtube) : Bản tin bất động sản VTV1 ngày 13-5-2010

Bản tin Bất động sản VTV1 ngày 12-5-2010

alt   Bản tin thị trường bất động sản VTV1 ngày 12 tháng 5 năm 2010 Click và xem tại địa chỉ sau (Youtube) : Bản tin bất động sản VTV1 ngày 12-5-2010

Bản tin Bất động sản VTV1 ngày 11-5-2010

alt   Bản tin thị trường bất động sản VTV1 ngày 11 tháng 5 năm 2010 Click và xem tại địa chỉ sau (Youtube) : Bản tin bất động sản VTV1 ngày 11-5-2010

Bản tin Bất động sản VTV1 ngày 10-5-2010

alt   Bản tin thị trường bất động sản VTV1 ngày 10 tháng 5 năm 2010 Click và xem tại địa chỉ sau (Youtube) : Bản tin bất động sản VTV1 ngày 10-5-2010

Bản tin Bất động sản VTV1 ngày 8-5-2010

alt   Bản tin thị trường bất động sản VTV1 ngày 8 tháng 5 năm 2010 Click và xem tại địa chỉ sau (Youtube) : Bản tin bất động sản VTV1 ngày 8-5-2010  

Các tòa nhà cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh

alt Tổng hợp các tòa nhà cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh : (Tính đến quý I/2010)   1.Saigon Bitexco Financial Tower – 269 m 2.Saigon M&C Plaza – 176 m 3.Saigon Times Square – 165 m 1. Saigon Trade Center – 145 m 2. Saigon Pearl Tower 1 – 135 m 3. Hung Vuong

Bản tin Bất động sản VTV1 ngày 7-5-2010

alt   Bản tin thị trường bất động sản VTV1 ngày 7 tháng 5 năm 2010 Click và xem tại địa chỉ sau (Youtube) : Bản tin bất động sản VTV1 ngày 7-5-2010

Bản tin Bất động sản VTV1 ngày 6-5-2010

alt   Bản tin thị trường bất động sản VTV1 ngày 6 tháng 5 năm 2010 Click và xem tại địa chỉ sau (Youtube) : Bản tin bất động sản VTV1 ngày 6-5-2010

Bản tin Bất động sản VTV1 ngày 5-5-2010

alt   Bản tin thị trường bất động sản VTV1 ngày 5 tháng 5 năm 2010 Click và xem tại địa chỉ sau (Youtube) : Bản tin bất động sản VTV1 ngày 5-5-2010